Cargando ...
Concello de Lugo
27/11/15
VISIÓN DE FUTURO
Escoita esta páxina

VIVIR EN LUGO


Oportunidade: investir en Lugo

Vivir en Lugo

LUGO, CIDADE CÓMODA PARA VIVIR E TRABALLAR


 • Indicadores moi positivos de calidade de vida

  • Seguridade cidadá (cidade tranquila e agradable…)

  • Esperanza de vida

  • Baixo custo da vida

  • Grande oferta de vivenda accesible

  • Número elevado de prazas en garderías públicas

 • Forte nivel de equidade social

 • Poboación con espírito emprendedor

 • Boa dotación de servizos sanitarios (baixa taxa de mortalidade evitable)

  • HULA – unha das infraestruturas sanitarias máis avanzadas de Europa

 • Boa oferta de servizos de ocio e cultura e gastronomía

  • MIHL; Museo Interactivo de Historia de Lugo, baseado na utilización da tecnoloxía para a difusión do patrimonio cultural

  • Grande oferta museística de valorización do patrimonio arqueolóxico

 • Servizo adecuado de transporte público de viaxeiros e telecomunicacións

 • No ano 2006 Lugo foi declarado Municipio Turístico Galego

  • San Froilán e Arde Lucus,

   • Consideradas Festas de Interese Turístico Nacional

 • Boas estruturas deportivas

  • Destacan o fútbol e o baloncesto, pero temos grandes e modernas infraestruturas para a práctica do tenis, do pádel, natación, golf, do tenis de mesa, do tiro con arco, do tiro olímpico...

  • Rutas de sendeirismo, cicloturismo,

  • Lugo conta ademais cun balneario, famoso polas súas termas de orixe romana

 • Potenciación da peonalización no centro histórico amurallado,

 • Amplas zonas verdes para o ocio e a práctica deportiva

 • Cinto verde de máis de dez quilómetros ás beiras do río Miño e do río Rato

Volver a "Investir en Lugo"

VISIÓN DE FUTURO


En Lugo apostamos pola formación, a participación cidadá, o desenvolvemento e a sustentabilidade.

Ademais dunha oferta completa en todos os niveis educativos, destaca o coñecido como Campus Verde, integrado na histórica Universidade de Santiago de Compostela e no que, entre outras, impártense ensinos vencellados a esa realidade agroalimentaria da nosa zona (veterinaria, enxeñería agrónoma e de montes, químicas, ciencias da alimentación, etc.); así como o Hospital Clínico Veterinario Rof Codina, de proxección internacional .
Todo iso mantendo un compromiso firme coa participación cidadá, como demostra a aprobación e posta en marcha no noso municipio da denominada Axenda 21 Local; así como coa sustentabilidade e o medio ambiente, como proba o noso cinturón verde e o feito de acharnos dentro da Reserva da Biosfera "Terras do Miño", sendo calificados no seu conxunto como un dos mellores ecosistemas fluviais de Europa.

LIGAZÓNS:

Campus Universitario
Hospital Clínico Veterinario Rof Codina
Axenda 21 Local de Lugo
Reserva de la Biosfera "Terras del Miño"

RECURSOS HUMANOS


Oportunidade: investir en Lugo

Recursos Humanos

EN LUGO APOSTAMOS POLA FORMACIÓN E A ALTA CUALIFICACIÓN

 • Lugo presenta as taxas de paro máis baixas de Galicia e de España

 • Nivel de conflitividade laboral máis baixo de Galicia e de España

 • As variacións experimentadas no IPC nos últimos meses foron máis favorables que as que se deron noutras zonas de Galicia e España

 • A relación custos laborais – calidade de vida é das mellores do territorio español

 • PERSOAL DE ALTA CUALIFICACIÓN

  • Contamos con bos niveis de ensino non universitario cunha forte implantación da formación profesional en especialidades como:

   • Equipos e instalacións electrónicas

   • Equipos electrónicos de consumo

   • Instalacións electrónicas

   • Enerxías renovables

   • Desenvolvemento de produtos electrónicos

   • Desenvolvemento de aplicacións informáticas

   • Administración en sistemas informáticos

   • Sistemas de telecomunicacións e informáticos

   • Mecanizado

   • Produción por mecanizado

   • Fabricación a medida e instalación de carpintería

  • Niveis óptimos de cualificación universitaria a través das especialidades como:

   • Maxisterio

   • Relacións laborais

   • Politécnica superior

   • Empresariais e admón. de empresas

   • Enfermería

   • Químicas

   • Ciencias da alimentación…

   • Agrícola, montes

   • Humanidades

   • Veterinaria

   • (...)

 • Contamos coa presenza de grupos de investigación en sectores económicos de peso, posibilitando a transferencia do coñecemento e da innovación á empresa.

Volver a "Investir en Lugo"

LUGO INTERNACIONAL


Oportunidade: investir en Lugo

Lugo Internacional

LUGO NO MAPA COA DECLARACIÓN DA MURALLA DE LUGO COMO PATRIMONIO DA HUMANIDADE – UNESCO ANO 2000

Irmandamento con China no 2008. Este feito incidiu positivamente na proxección exterior da cidade potenciando as relacións económicas con China.

Lugo forma parte da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal; espazo de forte interrelación social, económica e cultural.

 • Proxectos interrexionais:

  • Parque
  • Serbatec
  • Sénior – TIC
  • Parnet – TIC
  • Muralla Dixital

Celebración en Lugo de cumios internacionais como o celebrado no ano 2010 coa presenza de máis de 200 autoridades de 34 países de Europa, América Latina e Caribe.

EUROTROCO; ERASMUS EMPRENDEDORES, novas emprendedoras e novos emprendedores intercambiando experiencias con Europa

Europe Direct – Lugo, servizo de proximidade que lle permite á cidadanía obter información, asesoramento, axuda e respostas ás súas dúbidas sobre a lexislación, as políticas, os programas e as posibilidades de financiamento da Unión Europea.

Lugoqualitas II: prácticas profesionais para xente nova en empresas no estranxeiro

Volver a "Investir en Lugo"

INVESTIR EN LUGO


Oportunidade: investir en Lugo

  
Establecerse en Lugo – Infraestruturas    Recursos Humanos – Capital Humano
  
Apoio Institucional    Vivir en Lugo
  
Lugo Internacional    Fichas Prácticas

FICHAS PRÁCTICAS


Oportunidade: investir en Lugo

Fichas prácticas

Volver a "Investir en Lugo"

ESTABLECERSE EN LUGO - INFRAESTRUTURAS


Oportunidade: investir en Lugo

Establecerse en Lugo - Infraestruturas

 • Recursos propios con capacidade de explotación (históricos, naturais e culturais)

 • Gran riqueza natural sobre a que se desenvolve gran parte da súa estrutura económica

 • Calidade medioambiental. Posibilidade emerxente do sector turismo da natureza

 • Tendencia cara á terciarización da economía lucense, como consecuencia do aumento no número de persoal ocupado no sector servizos

 • Imaxe moi positiva dos produtos agrícolas e artesáns

Fotografía de paixaje natural Lugo
 • Gran dispoñibilidade de solo no parque empresarial das Gándaras

  • Dous millóns douscentos mil metros cadrados de superficie

  • 114 parcelas de solo industrial de 700 a 4.000 m2

   

 • Ampliación e mellora das infraestruturas do polígono industrial do Ceao coa próxima construción dun viveiro de naves industriais de promoción municipal.

 • Servizos complementarios á oferta de solo empresarial

Fotografía aérea do Polígono Industrial As Gándaras
 • Calidade da auga

 • A ausencia de industrias auxiliares en sectores ou actividades que puidesen ser estratéxicos para Lugo supón unha das oportunidades de cara á posible implantación de novas empresas e industrias

 • CEI NODUS como centro de asesoramento de empresas investidoras

 • CETAL (CENTRO TECNOLÓXICO AGROALIMENTARIO), co principal obxectivo de promover, impulsar e apoiar o desenvolvemento tecnolóxico do sector agroalimentario e a mellora do coñecemento científico e técnico en materia agroalimentaria.

 • Desenvolvemento de accións formativas orientadas a sectores estratéxicos ou empresas investidoras de sectores determinados que garantan persoal altamente cualificado

 • Sectores de actividade de maior potencialidade

  • Enerxías renovables

   • Eólica

   • Biomasa

  • Desenvolvemento de actividades turísticas

  • Loxística

  • Produtos e servizos á terceira idade

  • Industria agroalimentaria

  • Sector TIC

  • Medio ambiente, ecoinnovación

  • Biociencias-biotecnoloxía

 • Universidade como actividade supraprovincial con efecto no emprego, na cualificación dos recursos humanos, desenvolvemento urbano e na actividade empresarial

 • Gran desenvolvemento nos últimos anos da sociedade da información e das comunicacións e aplicación das novas tecnoloxías

Infraestruturas

CIDADE ACCESIBLE Á POBOACIÓN, ONDE A SITUACIÓN É UNHA MARCA HISTÓRICA QUE NOS DISTINGUE

 • Disposición dunha boa posición xeográfica como porta de Galicia cara á meseta e á zona noroeste de España

 • Autovía do Cantábrico

 • Ponte sobre o río Miño

  • Proxecto de intersección coa autovía A54

   

 • Ronda Norte

  • Próximo proxecto de desdobramento e iluminación no tramo intersección con ronda Leste e intersección avda. da Coruña

   

 • Ronda Sur

 
 • Próximo desdobramento da N 640 entre a glorieta de enlace ronda Leste e a ronda Norte, na Campiña, ata o inicio de Carlos Azcárraga

 • A mediados do ano 2012 estrearase a liña de alta velocidade

 • Próxima construción das autovías Lugo-Santiago e Lugo-Ourense

 • Proximidade a importantes estruturas portuarias como A Coruña, Ferrol, Celeiro ou Burela, ou aos aeroportos da Coruña e Santiago de Compostela

 • Próxima infraestrutura intermodal para ferrocarril-autobús) adecuando os servizos aos novos retos que os tempos demandan.

Volver a "Investir en Lugo"

APOIO INSTITUCIONAL - INCENTIVOS


Oportunidade: investir en Lugo

Apoio institucional - Incentivos

Concello de Lugo
 • Bonificación do 50% no imposto de construcións, instalacións e obras para empresas que se instalen no novo parque empresarial das Gándaras

 • Eliminación da licenza de apertura para establecementos comerciais. Só é necesaria unha comunicación.

 • Bonificación dun 25% do IAE para as empresas lucenses que incrementen o seu cadro de persoal.

Plan Urban
 • Subvencións para mellora da imaxe dos locais: fachadas, rótulos, etc., no centro histórico

 • Subvencións para a apertura de novas empresas no centro histórico

Centro de Empresas e Innovación, CEI NODUS, Creado co fin de facilitar e pór a disposición das novas empresas e proxectos tanto espazos coma asesoramento especializado en materia empresarial, tecnolóxica e de innovación, e cunha orientación definida á cualificación profesional do persoal traballador baseándose nas necesidades das empresas
Espazo>Lab Xestión de proxectos europeos nos que se deseñan accións formativas personalizadas e axeitadas ás necesidades empresariais da cidade e que financian bolseiras e bolseiros en prácticas en empresas da nosa cidade
Rede Mercurio Rede local constituída por todos os axentes sociais involucrados na creación e consolidación de empresas lucenses para o establecemento de estratexias comúns debidamente aliñadas.
Xunta de Galicia
 • Plan impulsa Lugo

Volver a "Investir en Lugo"

RSS                                      Plan Avanza,Abre fiestra nova Instituto de Crédito Oficial,Abre fiestra nova