asociacions

Portal de Asociacins de Lugo

Que é a subscrición ou sindicación web?

O RSS é un formato de datos que se utiliza para subscribirse a un sitio web, neste caso, ao portal das asociacións de Lugo. Se te subscribes á sección, recibirás todas as novidades relativas o portal das asociacións de Lugo. Para te subscribir e recibir a información, podes usar tres tipos de lectores:

Podes atopar máis informacin na Galipedia, na definición de RSS. A vantaxe é que poderás reunir todas as novas de interese, non só do portal das asociacións de Lugo, senón doutros portais aos que te subscribas e, deste xeito, non ter que ir buscando novidades todos os días visitando unha a unha todas as páxinas.

Imagen de las RSSRSS