asociacions

Portal de Asociacins de Lugo

Portal de asociacións de Lugo

O portal das asociacións pretende ser o nexo de unión entre todos os grupos asociados que posúe a cidade de Lugo.

Este nexo de unión servirá para congregar e difundir todas as actividades realizadas por agrupacións de veciños, deportivas, culturáis, sociais e tantas outras que conforman o conglomerado asociativo lucense. O portal web principal resume o gran número de agrupacións dadas de alta no Concello e por ende espalla de forma independente, en webs propias, as características inherentes a cada unha das devanditas asociacións. Nestas webs poderemos visitar toda a historia de cada unha delas mailas actividades principais que realizan, así coma unha galería fotográfica representativa dos seus acontecementos máis destacados e noticias salientables cotiáns na vida destas agrupacións.