Logotipo
Inicio > null > null

null

 • Arquivo adxunto Subvencións para producións audiovisuais en lingua galega para o 2012
  RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para producións ou coproducións audiovisuais en lingua galega con decidido contido artístico e cultural e se convocan para o ano 2012.

 • Arquivo adxunto Axudas ás Industrias Culturais para o 2012
  RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2012 pola que se anuncia convocatoria pública de subvencións ás industrias culturais para o ano 2012

 • Arquivo adxunto Subvencións para investimentos innovadores
  ORDE do 11 de abril de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para investimentos innovadores para o crecemento empresarial no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia

 • Arquivo adxunto Epigrafes IAE
  Listado cos códigos e epígrafes do Imposto de Actividades Económicas

 • Arquivo adxunto Subvencións para o apoio ao crecemento empresarial mediante o fomento da investigación e a innovación empresarial
  ORDE do 11 de abril de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o apoio ao crecemento empresarial mediante o fomento da investigación e a innovación empresarial no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia

 • Arquivo adxunto Axudas para Sociedades Limitadas - Ano 2012
  Orde do 15 de marzo de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa das iniciativas emprendedoras e de emprego (I+E+E), cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede a sua convocatoria para o ano 2012.

 • Arquivo adxunto Axudas ás IEBT's para o ano 2012
  ORDE do 2 de marzo de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT), cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012

 • Arquivo adxunto Axudas do Igape á internacionalización de empresas
  Resolución do 24 de febreiro de 2012 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras das axudas do Igape á internacionalización das empresas galegas, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se pro­cede á súa convocatoria para o exercicio 2012, en réxime de concorrencia non competitiva.

 • Arquivo adxunto Reforma Laboral 2012
  Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

 • Arquivo adxunto CNAE
  Listado coa Clasificación Nacional de Actividades Económicas

 • Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5   Seguinte
Centro de empresas e innovacion