Logotipo
Inicio > null > null

null

 • Arquivo adxunto Axudas a autonomos
  Orde do 17 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011

 • Arquivo adxunto Axudas á internacionalización de empresas
  Resolución do 31 de xaneiro de 2011 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica, que aproba as bases reguladoras das axudas do Intituto Gallego de Promoción Económica á internacionalización das empresas galegas, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2011, en réxime de concorrencia non competitiva

 • Arquivo adxunto Programas de fomento do emprego en empresas de economia social e de promoción do cooperativismo
  Orde do 31 de decembro de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de fomento do emprego en empresas de economía social e de promoción do cooperativismo

 • Arquivo adxunto Plan Emega 2011
  Resolución do 11 de xaneiro de 2011, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións para o apoio ao emprendemento feminino  Programa Emega)

 • Arquivo adxunto Axudas a proxectos de mellora dos equipamentos das pemes do sector servizos
  Resolución do 17 de decembro de 2010 pola que se convocan para o exercicio 2011, en réxime de concorrencia competitiva e trámite anticipado de gasto, as axudas do Instituto Galego de Promoción Económica á reorientación e competitividade das pemes galegas, en parte cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

 • Arquivo adxunto Axudas a proxectos de investimentos tecnolóxicos das pemes
  Resolución do 17 de decembro de 2010 pola que se convocan para o exercicio 2011, en réxime de concorrencia competitiva e trámite anticipado de gasto, as axudas do Instituto Galego de Promoción Económica á reorientación e competitividade das pemes galegas, en parte cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

 • Arquivo adxunto Salario Minimo Interprofesional para o ano 2011
  Publicación do salario minimo interprofesional para o ano 2010

 • Arquivo adxunto Axudas aos proxectos de consultoria externa dirixidos á analise economico-financeira das pemes

  Resolución do 17 de decembro de 2010 pola que se convocan para o exercicio 2011, en réxime de concorrencia non competitiva e trámite anticipado de gasto, as axudas do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) aos proxectos de consultoría externa dirixidos á análise económico-financeira das pequenas e medianas empresas


 • Arquivo adxunto Axudas para a compra de vehiculos

  Resolución do 30 de xuño de 2009 pola que se lle dá ublicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica(Igape), que aproba as bases reguladoras das axudas do Igape ás Pemes, autónomos e particulares para a renovación de automóbiles con achatarramento de automóbiles antigos


 • Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5
Centro de empresas e innovacion