Español | Galego | English
Contacto
Fotografía de la fachada del Centro de Convivencia Uxío Novoneyra
*Nova ubicación
Centro de Convivencia "Uxío Novoneyra"
Rúa Quiroga Ballesteros, nº 1 - 3ª planta
www.lugo.es/prevenciondrogas
ICon
Presentación da Concelleira
IAlc
Presentación do Alcalde
Chamanos
  • Publicidade: un enfoque crítico
  • Cumio CICAD Lugo 2010
  • Controla Club
  • Pensa por ti, elixe por ti
  • Alcohol: no podemos seguir mirando a otro lado
  • Congreso Hablemos de Drogas
  • Proxecto Drojnet 2

| Glosario |

Busca por letra ou por termo, ou introduce ti un termo do que queiras ter información.

  A     C     D     E     F     H     I     N     O     P     R     S     T     U     X  
Busca por termo
Buscar

| Abstinencia_

En sentido estrito, enténdese por abstinencia o non consumo de drogas ou o seu cesamento tras un período máis ou menos longo de uso, abuso ou dependencia.

| Abuso_

É un concepto ambiguo porque fai referencia aos costumes propios de cada cultura. O que unha sociedade considera normativo nun momento da súa historia pode parecer abusivo para outra, ou para ela, nun momento diferente. A distinción entre o uso e o abuso entraña matices de difícil consideración polas diferenzas persoais e culturais. Segundo algúns estudos farmacolóxicos é posible establecer unha separación entre os que usan e abusan dunha droga; pero o que tamén parece claro é que as características bioxenéticas do individuo e o potencial adictivo da substancia varían o alcance do risco do abuso.

| Adicción_

Proceso que implica a aparición da dependencia ao consumo dunha substancia, xa sexa psíquica ou física.

| Adulteración_

Adición doutras substancias á droga pura, para obter máis cantidade á hora de vendela. As substancias máis empregadas para “cortar” a droga son a quinina, estricnina, cafeína, azucres, etc.

| Alcatrán_

Substancias producidas pola combustión do tabaco. O alcatrán máis canceríxeno é o 3-4 alfa benzopireno, e a súa concentración é maior no tabaco rubio.

| Alcohol_

É a droga máis consumida no noso ámbito sociocultural e a que máis problemas sociosanitarios xera (accidentes de tráfico, malos tratos, separacións, alcoholismo, gastrite, problemas hepáticos, etc.).

Trátase dun depresor do sistema nervioso central (SNC) que paraliza progresivamente o funcionamento dos centros cerebrais superiores, producindo a desinhibición condutual e emocional do suxeito. Non é, pois, un estimulante, como ás veces se cre; a euforia inicial que provoca débese a que, pouco a pouco, vai adormecendo os centros inhibidores do cerebro.

| Alcoholemia_

[1.] Concentración de alcohol no sangue, medida en gramos de alcohol por litro de sangue. Depende da graduación da bebida, da cantidade inxerida e do tempo durante o cal se estivo bebendo.

O alcohol absórbese nun 20% no estómago nun 80% no intestino delgado, de onde pasa ao sangue.

[2.] A alcoholemia é a cantidade de alcohol que hai no sangue despois de beber alcohol. Na lexislación española, o límite da alcoholemia para a condución de vehículos é de 0,5 gramo/litro de sangue

| Alcoholismo_

[1.] Síndrome de dependencia do alcohol de aparición progresiva. Caracterízase pola incapacidade de absterse, malia a evidencia de que o consumo de bebidas alcohólicas é responsable directo da deterioración física, psíquica e social que o individuo (e o seu ambiente sociofamiliar) padecen.

[2.] Enfermidade crónica e progresiva caracterizada por unha forte dependencia do alcohol, que adoita ocasionar trastornos físicos e psíquicos a quen a padece.

| Alucinación_

Percepción de estímulos sensoriais (visións, sons ou táctiles) que non son reais e son vividos como tales.

| Alucinóxenos_

[1.] Substancias que ao chegaren ao cerebro provocan alteracións, particularmente na maneira de percibir a realidade, podendo dar lugar a verdadeiras alucinacións. O máis utilizado é o LSD (coñecido vulgarmente como “ácido” e “tripi” ), poden provocar reaccións de pánico e reaparicións da experiencia alucinóxena sen volver a consumir a substancia.

[2.] Grupo de substancias quimicamente diferentes, con efectos semellantes, que provocan distorsións da percepción da realidade.

| Anfetaminas_

[1.] Estimulantes do SNC que foron profusamente utilizados nos conflitos bélicos europeos para vencer o esgotamento das tropas. Provocan axitación, euforia, sentimentos de grandiosidade, verborrea, e unha actitude de alerta e vixilancia constantes. O seu consumo crónico pode dar lugar a un cadro psicótico similar á esquizofrenia, con delirios persecutorios.

[2.] Fármacos con efectos estimulantes sobre o SNC, sintetizados a partir da efredina, que é un medicamento obtido dunha planta (Catha edulis L.)
pnsd.msc.es Lugo.es Sergas.es
Centro de Convivencia "Uxío Novoneyra" R/ Quiroga Ballesteros, nº 1 - 3 planta 27002 LUGO
Tel: 982 297 498 Horario de atención: luns a venres e 08:30 a 14:30 h