Casa da Música

Nome:* Apelidos:*
Dirección:* CP:*
Teléfono: * Móvil: DNI:*
Email:

En representación de:

Nome Grupo:*
Dirección:* CP:
Teléfono:* Email:*
SOLICITO A UTILIZACIÓN DUN LOCAL DE ENSAIO DA "CASA DA MÚSICA" NO SEGUINTE HORARIO (CUBRIR 3 HORARIOS DISTINTOS POR ORDE DE PREFERENCIA):
*

Os campos marcados con * son obligatorios