SOLICITUDE SALA MULTIUSOS "CASA DA MÚSICA"

Nome:* Apelidos:*
Dirección:* CP:*
Teléfono: * Móvil: DNI:*
Email:

En representación de:

Nome Grupo:*
Dirección:* CP:
Teléfono:* Email:*
SOLICITO A UTILIZACIÓN DA SALA DA "CASA DA MÚSICA" PARA A REALIZACIÓN DE:
*
Días: *
Horario: *

Os campos marcados con * son obligatorios