Español | Galego | English
Contacto
Fotografía de la fachada del Centro de Convivencia Uxío Novoneyra
*New address
Centro de Convivencia "Uxío Novoneyra"
Quiroga Ballesteros Street,, nº 1
www.lugo.es/prevenciondrogas
ICon
Presentation of the Counselor
IMay
Presentation of the Mayor
Chamanos
  • Publicidade: un enfoque crítico
  • Cumio CICAD Lugo 2010
  • Controla Club
  • Pensa por ti, elixe por ti
  • Alcohol: no podemos seguir mirando a otro lado
  • Congreso Hablemos de Drogas
  • Proxecto Drojnet 2

| Glossary |

Search by letter or by word, or type in the word which you want to get information about.

  A     C     D     E     F     H     I     N     O     P     R     S     T     U     X  
Busca por termo
Buscar

| Inhalantes_

Substancias moi volátiles presentes nos esmaltes de uñas, pegamentos, quitamanchas, líquidos para limpar mobles, desodorizantes, vernices, gasolina, etc.

Son substancias perturbadoras do sistema nervioso central que, polos seus efectos sobre o cerebro, adoitan clasificarse dentro da categoría dos psicodislépticos (alucinóxenos).

Son drogas usadas, fundamentalmente, polos adolescentes de núcleos marxinais.

| Intoxicación_

Dáse cando o consumo dunha droga é superior, en cantidade ou frecuencia, á capacidade do organismo para eliminala, falamos de intoxicación, que podemos dividir en:

1.- Intoxicación aguda: é a “borracheira” ou “colocón” provocados por unha acumulación da substancia nun tempo menor do que o organismo emprega en desintoxicarse.

Cando é grave pode chegar a poñer en risco a vida do consumidor (sobredose de heroína, coma etílico, etc.)

2.- Intoxicación crónica: cando o consumo da substancias e fai cotián, e o organismo recibe diariamente unha cantidade superior á que consegue eliminar. Maniféstase a través de fenómenos de tolerancia e dependencia variables en función de cada droga e organismo do consumidor.

A intoxicación crónica supón unha alteración biolóxica, psicolóxica e social nun suxeito permanentemente impregnado de substancias adictivas.
pnsd.msc.es Lugo.es Sergas.es
Centro de Convivencia "Uxío Novoneyra" R/ Quiroga Ballesteros, nº 1 - 3 planta 27002 LUGO
Phone number: (0034) 982 297 498 Office hours: monday to friday, from 08:30 to 14:30 h