Imprimir

BASES XERAIS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A PRAZAS DE FUNCIONARIOS E PERSOAL LABORAL DESTA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN QUENDA DE CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL -CONCURSO OPOSICIÓN-


28/7/2008