Imprimir

BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/DUNHA TÉCNICO/A MEDIO EN ASESORAMENTO E AUTOEMPREGO PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO "LUGO EMPREGO ACTIVO".


26/8/2008