Imprimir

O CONCELLO DE LUGO ADXUDICA A VENDA DE 210 VEHÍCULOS ABANDONADOS PARA CHATARRA


14/1/2009 A Xunta de Goberno Local aprobou nas 50 xuntanzas celebradas no 2008 máis de 1.000 asuntos

A Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo aprobou esta mañá a adxudicación á
empresa Desguaces Ceao a venta para chatarra dun total de 210 vehículos que se atopan no depósito municipal por total de 5.220 euros.

O Voceiro do Goberno Local, José Rábade, explicou que se trata de vehículos retirados das rúas da cidade unha vez que os servizos municipais comprobaron o seu estado de abandono cumpríndose os prazos establecidos pola lei (para que se poida denunciar esta situación debe transcorrer un mínimo de un mes) e habéndose notificado aos seus propietarios. Segundo o Concelleiro, no caso de non localizar aos propietarios, o Concello ordena a retirada da vía pública do vehículo sendo trasladado ao depósito municipal.

Como explicou Rábade, a última vez que se realizara a venda de chatarra foi en xullo de 2007 cun total de 83 turismos e 3 ciclomotores, e anteriormente, en septembro de 2006, vendéranse un total de 137 vehículos abandonados.

No ano 2008 abríronse un total de 137 expedientes dos que 85 foron resoltos e continúan en trámite 57.

BALANCE XUNTAS DE GOBERNO 2008

O Voceiro Municipal aproveitou o inicio do ano 2009 para facer balance das Xuntas de Goberno Local realizadas no ano 2008 que sumaron un total de 50 xuntanzas, das que tres foron de carácter extraordinario coa fin de nomear ao xefe da Asesoría Xurídica do Concello de Lugo (13 de marzo), aprobar o proxecto do regulamento orgánico do Tribunal Económico Administrativo do Concello de Lugo (17 de xuño) e determinar o réxime de suplencia dos Tenentes de Alcalde e a Delegada da área de Urbanismo (16 de xullo).

O Concelleiro destacou unha serie de acordos aprobados polo Xunta de Goberno Local ao longo do ano 2008, en materia de:

-Licenzas de actividade e obras. Acordouse conceder 133 licenzas municipais, que supuxeron, sobre todo, a apertura ou mellora de negocios no Concello.

-Licenzas urbanísticas. Acordouse conceder 405 licenzas, coa fin de demoler tapóns urbanísticos, levar a cabo ampliacións, rehabilitacións ou reestruturacións de inmobles,etc.

-Persoal: 108

-Contratacións e asuntos xerais: 240

-Asesoría xurídica: 50

-Xestión urbanística: 13 (Salienta a aprobación definitiva da expropiación do antigo cárcere do Partido Xudicial de Lugo, que se convertirá nun centro cultural polivalente, aproveitando os fondos do Plan Urban)

O Voceiro recordou que a Xunta de Goberno está composta polo Alcalde e os Concelleiros, designados libremente por el. É un órgano  de xestión que existe en todos os Concellos con máis de 5.000 habitantes e a súa función é asistir ao alcalde no exercicio das súas funcións, e exercer as competencias que lle sexan delegadas, coa fin de axilizar as actuacións municipais.

A Xunta de Goberno local reúnese unha vez por semana en sesión ordinaria, aínda que tamén poden reunirse en sesión extraordinaria cando o Alcalde a convoque.

A Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo compóñena o Alcalde e 8 Concelleiros:
-María de la Concepción Burgo López
-Sonia Méndez García
-María del Carmen Basadre Vázquez
-Luisa María Zarzuela González
-Lino José González Dopeso
-José Rábade Arias
-José Fernando Piñeiro Díaz
-María Novo Pena