Imprimir

10 ANUNCIO RESULTADO TERCEIRO EXERCICIO - PROBAS FÍSICAS, 2 PRAZAS BOMBEIROS, QUENDA LIBRE


20/9/2010

RESULTADO DO TERCEIRO EXERCICIO (PROBAS FÍSICAS) E DATAS DE CELEBRACIÓN DO CUARTO EXERCICIO DAS PROBAS SELECTIVAS PARA A PROVISIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN E EN QUENDA LIBRE, DE DÚAS PRAZAS DE BOMBEIRO CONDUTOR VACANTES NO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO.