Imprimir

ANUNCIO SOBRE O SEGUNDO EXERCICIO DAS PROBAS SELECTIVAS PARA A PROVISIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN E EN QUENDA LIBRE, DE 7 PRAZAS DE TÉCNICO/A EN XARDÍN DE INFANCIA (UNHA DELAS RESERVADA A DISCAPACITADOS/AS) VACANTES...


9/5/2014

Anuncio sobre o segundo exercicio das probas selectivas para a provisión, mediante oposición e en quenda libre, de 7 prazas de técnico/a en xardín de infancia (unha delas reservada a discapacitados/as) vacantes no cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de Lugo