Imprimir

PROBAS SELECTIVAS PARA A PROVISIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN, DE 1 PRAZA DE CELADOR/A COLEXIO PÚBLICO (RESERVADA A DISCAPACITADOS) VACANTE NO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO


3/6/2014