Imprimir

PROBAS SELECTIVAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA DE CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL


21/1/2015