Cargando ...
Concello de Lugo
25/11/15
ESTATÍSTICAS
Escoita esta páxina

LUGO EN CIFRAS


CIFRAS OFICIAIS DE POBOACIÓN DENDE O ANO 1996
Ano Homes Mulleres Total
1996 40.129 45.045 85.174
1997 -------- -------- --------
1998 40.753 45.867 86.620
1999 41.179 46.301 87.480
2000 41.415 46.820 88.235
2001 41.757 47.144 88.901
2002 41.942 47.567 89.509
2003 42.702 48.456 91.158
2004 42.792 48.634 91.426
2005 43.177 49.094 92.271
2006 43.682 49.768 93.450
2007 43.767 50.086 93.853
2008 44.568 50.848 95.416
2009 45.165 51.513 96.678
2010 45.593 52.042 97.635
2011 45.765 52.242 98.007
2012 45.963 52.494 98.457

» Número de vivendas: 48.862
(Concellería de Economía e Facenda)

» Extensión do Concello: 332 km²

» Extensión do Concello: 332 km²

Datos referidos ao 01/02/2015

1. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por idade, correspondente ao
padrón municipal de habitantes referido a 01/02/2015
(arquivo pdf 15 kB) Arquivo XLS

2. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/02/2015
(arquivo 46 kB) Arquivo XLS

3. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de estudos,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/02/2015
(arquivo 21 kB) Arquivo XLS


4. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar, e
por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/02/2015
(arquivo 2 MB) Arquivo XLS

5. Estatística en relación a distribución da poboación total do municipio, agrupada por rúa e idade referido a 01/02/2015

 Arquivo XLS

Datos referidos ao 01/10/2014

1. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por idade, correspondente ao
padrón municipal de habitantes referido a 01/10/2014
(arquivo pdf 15 kB) Arquivo XLS

2. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/10/2014
(arquivo 46 kB) Arquivo XLS

3. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de estudos,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/10/2014
(arquivo 21 kB) Arquivo XLS

4. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar, e
por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/10/2014
(arquivo 2 MB) Arquivo XLS

Datos referidos ao 01/09/2014

1. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por idade, correspondente ao
padrón municipal de habitantes referido a 01/09/2014
(arquivo pdf 15 kB) Arquivo XLS

2. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/09/2014
(arquivo 46 kB) Arquivo XLS

3. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de estudos,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/09/2014
(arquivo 21 kB) Arquivo XLS

4. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar, e
por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/09/2014
(arquivo 2 MB) Arquivo XLS

Datos referidos ao 01/08/2014

1. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por idade, correspondente ao
padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2014
(arquivo pdf 15 kB) Arquivo XLS

2. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2014
(arquivo 46 kB) Arquivo XLS

3. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de estudos,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/08/
2014
(arquivo 21 kB) Arquivo XLS

4. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar, e
por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2014
(arquivo 2 MB) Arquivo XLS

Datos referidos ao 01/06/2014

1. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, correspondente ao padrón municipal de
habitantes referido a 01/06/2014
(arquivo pdf 11 kB) - Arquivo XLS

2. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por idade, correspondente ao
padrón municipal de habitantes referido a 01/06/2014
(arquivo pdf 15 kB) - Arquivo XLS

3. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por entidades, correspondente
ao padrón municipal de habitantes referido a 01/06/2014
(arquivo 37 kB) - Arquivo XLS

4. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por Entidades e idade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/06/2014
(arquivo 138 kB) - Arquivo XLS

5. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/06/2014
(arquivo 44 kB) - Arquivo XLS

6. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección, e por
idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/06/2014
(arquivo 194 kB) - Arquivo XLS

7. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/06/2014
(arquivo 46 kB) - Arquivo XLS

8. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade e idade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/06/2014
(arquivo 99 kB) - Arquivo XLS

9. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/06/2014
(arquivo 21 kB) - Arquivo XLS

10. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción e
idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/06/2014
(arquivo 48 kB) - Arquivo XLS

11. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/06/2014
(arquivo 446 kB) - Arquivo XLS

12. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar, e
por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/06/2014
(arquivo 2 MB) - Arquivo XLS

 


Datos referidos ao 06/05/2014

1. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, correspondente ao padrón municipal de
habitantes referido a 06/05/2014
(arquivo pdf 11 kB) - Arquivo XLS

2. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por idade, correspondente ao
padrón municipal de habitantes referido a 06/05/2014
(arquivo pdf 15 kB) - Arquivo XLS

3. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por entidades, correspondente
ao padrón municipal de habitantes referido a 06/05/2014
(arquivo 37 kB) - Arquivo XLS

4. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por Entidades e idade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 06/05/2014
(arquivo 138 kB) - Arquivo XLS

5. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 06/05/2014
(arquivo 44 kB) - Arquivo XLS

6. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección, e por
idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 06/05/2014
(arquivo 194 kB) - Arquivo XLS

7. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 06/05/2014
(arquivo 46 kB) - Arquivo XLS

8. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade e idade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 06/05/2014
(arquivo 99 kB) - Arquivo XLS

9. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 06/05/2014
(arquivo 21 kB) - Arquivo XLS

10. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción e
idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 06/05/2014
(arquivo 48 kB) - Arquivo XLS

11. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 06/05/2014
(arquivo 446 kB) - Arquivo XLS

12. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar, e
por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 06/05/2014
(arquivo 2 MB) - Arquivo XLS


Datos referidos ao 01/04/2014

1. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, correspondente ao padrón municipal de
habitantes referido a 01/04/2014
(arquivo pdf 11 kB) - Arquivo XLS

2. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por idade, correspondente ao
padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2014
(arquivo pdf 15 kB) - Arquivo XLS

3. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por entidades, correspondente
ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2014
(arquivo 37 kB) - Arquivo XLS

4. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por Entidades e idade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2014
(arquivo 138 kB) - Arquivo XLS

5. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2014
(arquivo 44 kB) - Arquivo XLS

6. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección, e por
idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2014
(arquivo 194 kB) - Arquivo XLS

7. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2014
(arquivo 46 kB) - Arquivo XLS

8. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade e idade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2014
(arquivo 99 kB) - Arquivo XLS

9. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2014
(arquivo 21 kB) - Arquivo XLS

10. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción e
idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2014
(arquivo 48 kB) - Arquivo XLS

11. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2014
(arquivo 446 kB) - Arquivo XLS

12. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar, e
por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2014
(arquivo 2 MB) - Arquivo XLS


Datos referidos ao 03/03/2014

1. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, correspondente ao padrón municipal de
habitantes referido a 03/03/2014
(arquivo pdf 11 kB) - Arquivo XLS

2. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por idade, correspondente ao
padrón municipal de habitantes referido a 03/03/2014
(arquivo pdf 15 kB) - Arquivo XLS

3. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por entidades, correspondente
ao padrón municipal de habitantes referido a 03/03/2014
(arquivo 37 kB) - Arquivo XLS

4. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por Entidades e idade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 03/03/2014
(arquivo 138 kB) - Arquivo XLS

5. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 03/03/2014
(arquivo 44 kB) - Arquivo XLS

6. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección, e por
idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 03/03/2014
(arquivo 194 kB) - Arquivo XLS

7. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 03/03/2014
(arquivo 46 kB) - Arquivo XLS

8. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade e idade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 03/03/2014
(arquivo 99 kB) - Arquivo XLS

9. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 03/03/2014
(arquivo 21 kB) - Arquivo XLS

10. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción e
idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 03/03/2014
(arquivo 48 kB) - Arquivo XLS

11. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 03/03/2014
(arquivo 446 kB) - Arquivo XLS

12. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar, e
por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 03/03/2014
(arquivo 2 MB) - Arquivo XLS


Datos referidos ao 06/02/2014

1. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, correspondente ao padrón municipal de
habitantes referido a 13/01/2014
(arquivo pdf 11 kB) - Arquivo XLS

2. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por idade, correspondente ao
padrón municipal de habitantes referido a 13/01/2014
(arquivo pdf 15 kB) - Arquivo XLS

3. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por entidades, correspondente
ao padrón municipal de habitantes referido a 13/01/2014
(arquivo 37 kB) - Arquivo XLS

4. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por Entidades e idade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 13/01/2014
(arquivo 138 kB) - Arquivo XLS

5. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 13/01/2014
(arquivo 44 kB) - Arquivo XLS

6. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección, e por
idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 13/01/2014
(arquivo 194 kB) - Arquivo XLS

7. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 13/01/2014
(arquivo 46 kB) - Arquivo XLS

8. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade e idade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 13/01/2014
(arquivo 99 kB) - Arquivo XLS

9. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 13/01/2014
(arquivo 21 kB) - Arquivo XLS

11. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 13/01/2014
(arquivo 446 kB) - Arquivo XLS

12. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar, e
por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 13/01/2014
(arquivo 2 MB) - Arquivo XLS


Datos referidos ao 13/01/2014

1. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, correspondente ao padrón municipal de
habitantes referido a 13/01/2014
(arquivo pdf 11 kB) - Arquivo XLS

2. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por idade, correspondente ao
padrón municipal de habitantes referido a 13/01/2014
(arquivo pdf 15 kB) - Arquivo XLS

3. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por entidades, correspondente
ao padrón municipal de habitantes referido a 13/01/2014
(arquivo 37 kB) - Arquivo XLS

4. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por Entidades e idade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 13/01/2014
(arquivo 138 kB) - Arquivo XLS

5. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 13/01/2014
(arquivo 44 kB) - Arquivo XLS

6. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección, e por
idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 13/01/2014
(arquivo 194 kB) - Arquivo XLS

7. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 13/01/2014
(arquivo 46 kB) - Arquivo XLS

8. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade e idade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 13/01/2014
(arquivo 99 kB) - Arquivo XLS

9. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 13/01/2014
(arquivo 21 kB) - Arquivo XLS

10. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción e
idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 13/01/2014
(arquivo 48 kB) - Arquivo XLS

11. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 13/01/2014
(arquivo 446 kB) - Arquivo XLS

12. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar, e
por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 13/01/2014
(arquivo 2 MB) - Arquivo XLS

Datos referidos ao 09/12/2013

1. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, correspondente ao padrón municipal de
habitantes referido a 09/12/2013
(arquivo pdf 11 kB)

2. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por idade, correspondente ao
padrón municipal de habitantes referido a 09/12/2013
(arquivo pdf 15 kB)

3. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por entidades, correspondente
ao padrón municipal de habitantes referido a 09/12/2013
(arquivo 37 kB)

4. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por Entidades e idade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 09/12/2013
(arquivo 138 kB)

5. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 09/12/2013
(arquivo 44 kB)

6. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección, e por
idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 09/12/2013
(arquivo 194 kB)

7. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 09/12/2013
(arquivo 46 kB)

8. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 09/12/2013
(arquivo 99 kB)

9. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 09/12/2013
(arquivo 21 kB)

10. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción e
idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 09/12/2013
(arquivo 48 kB)

11. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 09/12/2013
(arquivo 446 kB)

12. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar, e
por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 09/12/2013
(arquivo 2 MB)

 

Datos referidos ao 06/11/2013

1. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, correspondente ao padrón municipal de
habitantes referido a 06/11/2013
(arquivo pdf 11 kB)

2. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por idade, correspondente ao
padrón municipal de habitantes referido a 07/11/2013
(arquivo pdf 15 kB)

3. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por entidades, correspondente
ao padrón municipal de habitantes referido a 07/11/2013
(arquivo 37 kB)

4. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por Entidades e idade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 07/11/2013
(arquivo 138 kB)

5. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 08/11/2013
(arquivo 44 kB)

6. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección, e por
idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 08/11/2013
(arquivo 194 kB)

7. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 08/11/2013
(arquivo 46 kB)

8. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 08/11/2013
(arquivo 99 kB)

9. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 08/11/2013
(arquivo 21 kB)

10. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción e
idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 08/11/2013
(arquivo 48 kB)

11. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 08/11/2013
(arquivo 446 kB)

12. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar, e
por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2013
(arquivo 2 MB)

Datos referidos ao 07/10/2013

1. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, correspondente ao padrón municipal de
habitantes referido a 01/09/2013
(arquivo pdf 11 kB)

2. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por idade, correspondente ao
padrón municipal de habitantes referido a 01/09/2013
(arquivo pdf 15 kB)

3. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por entidades, correspondente
ao padrón municipal de habitantes referido a 01/09/2013
(arquivo 37 kB)

4. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por Entidades e idade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/09/2013
(arquivo 138 kB)

5. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/09/2013
(arquivo 44 kB)

6. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección, e por
idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/09/2013
(arquivo 194 kB)

7. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/09/2013
(arquivo 46 kB)

8. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/09/2013
(arquivo 99 kB)

9. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/09/2013
(arquivo 21 kB)

10. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción e
idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/09/2013
(arquivo 48 kB)

11. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/09/2013
(arquivo 446 kB)

12. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar, e
por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/09/2013
(arquivo 2 MB)


Datos referidos a 03/09/2013

1. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, correspondente ao padrón municipal de
habitantes referido a 01/08/2013
(arquivo pdf 11 kB)

2. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por idade, correspondente ao
padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2013
(arquivo pdf 15 kB)

3. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por entidades, correspondente
ao padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2013
(arquivo 37 kB)

4. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por Entidades e idade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2013
(arquivo 138 kB)

5. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2013
(arquivo 44 kB)

6. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección, e por
idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2013
(arquivo 194 kB)

7. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2013
(arquivo 46 kB)

8. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2013
(arquivo 99 kB)

9. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2013
(arquivo 21 kB)

10. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción e
idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2013
(arquivo 48 kB)

11. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2013
(arquivo 446 kB)

12. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar, e
por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2013
(arquivo 2 MB)

Datos referidos a 01/08/2013

1. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, correspondente ao padrón municipal de
habitantes referido a 01/08/2013
(arquivo pdf 11 kB)

2. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por idade, correspondente ao
padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2013
(arquivo pdf 15 kB)

3. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por entidades, correspondente
ao padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2013
(arquivo 37 kB)

4. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por Entidades e idade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2013
(arquivo 138 kB)

5. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2013
(arquivo 44 kB)

6. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección, e por
idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2013
(arquivo 194 kB)

7. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2013
(arquivo 46 kB)

8. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2013
(arquivo 99 kB)

9. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2013
(arquivo 21 kB)

10. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción e
idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2013
(arquivo 48 kB)

11. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar,
correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2013
(arquivo 446 kB)

12. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar, e
por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/08/2013
(arquivo 2 MB)

Datos referidos a 04/07/2013

1. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 02/07/2013 (arquivo pdf 11kB)

2. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 02/07/2013 (aquivo pdf 15 kB)

3. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por entidades, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 02/07/2013 (arquivo pdf 37 kB)

4. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por Entidades e idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 02/07/2013 (arquivo pdf 138 kB)

5. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 02/07/2013 (arquivo pdf 44 kB)

6. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección, e por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 02/07/2013 (arquivo pdf 194 kB)

7. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 02/07/2013 (arquivo pdf 46 kB)

8. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade e idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 02/07/2013 (arquivo pdf 100 kB)

9. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 02/07/2013 (arquivo pdf 21 kB)

10. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción e idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 02/07/2013 (arquivo pdf 48 kB)

11. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 03/07/2013 (arquivo pdf 446 kB)

12. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar, e por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 03/07/2013 (arquivo pdf 2MB)

Datos referidos a 04/06/2013

1. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 03/06/2013 (arquivo pdf 15 kB)

2. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por entidades, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 03/06/2013
(arquivo pdf 37 kB)

3. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por Entidade e idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 03/06/2013 (arquivo pdf 138 kB)

4. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 03/06/2013 (arquivo pdf 44 kB)

5. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección, e por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 03/06/2013 (aquivo pdf 193 kB)

6. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 03/06/2013 (arquivo pdf 46 kB)

7. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción, corresponde ao padrón municipal de habitantes referido a 03/06/2013 (arquivo pdf 21 kB)

8. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción e idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 03/06/2013

9. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupados por nome de vía ou lugar, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 03/06/2013 (arquivo pdf 1MB)

10. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de la vía ou lugar, e por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 03/06/2013 (arquivo pdf 288 kB)

11. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade e idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 03/06/2013 (arquivo pdf 100 kB)

Datos referidos a 07/05/2013

 1. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 07/05/2013 (arquivo PDF 11 kB)

  Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 07/05/2013 (arquivo PDF 15 kB)

  Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por entidades, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 07/05/2013 (arquivo PDF 37 kB)

  Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por Entidades e idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 07/05/2013 (arquivo PDF 141 kB)

  Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 07/05/2013 (arquivo PDF 45 kB)

  Estatística en relación á distribución da población total do municipio, agrupada por distrito e sección, e por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 07/05/2013 (arquivo PDF 197 kB)

  Estatística en relación á distribución da población total do municipio, agrupada por nacionalidade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 07/05/2013 (arquivo PDF 47 kB)

  Estatística en relación á distribución da población total do municipio, agrupada por nacionalidade e idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 07/05/2013 (arquivo PDF 102 kB)

  Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 07/05/2013 (arquivo PDF 21 kB)

  Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción e idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 07/05/2013 (arquivo PDF 50 kB)

  Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 07/05/2013 (arquivo PDF 458 kB)

  Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar, e por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 07/05/2013 (arquivo PDF 1.8 MB)

Datos referidos a 01/04/2013

 1. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2013 (arquivo PDF 11 kB)

 2. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2013 (arquivo PDF 11 kB)

 3. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por entidades,correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2013 (arquivo PDF 11 kB)

 4. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por Entidades e idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2013 (arquivo PDF 11 kB)

 5. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2013 (arquivo PDF 11 kB)

 6. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por distrito e sección, e por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2013 (arquivo PDF 11 kB)

 7. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2013 (arquivo PDF 11 kB)

 8. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nacionalidade e idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2013 (arquivo PDF 11 kB)

 9. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2013 (arquivo PDF 11 kB)

 10. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción e idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2013 (arquivo PDF 11 kB)

 11. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2013 (arquivo PDF 11 kB)

 12. Estatística en relación á distribución da poboación total do municipio, agrupada por nome de vía ou lugar, e por idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 03/04/2013 (arquivo PDF 11 kB)

Datos referidos a 01/04/2013

 1. Estatística en relación á distribución de poboación total do municipio, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2013 (arquivo PDF 11 kB)

 2. Estatística en relación á distribución de poboación total do municipio, segundo a súa idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2013 (arquivo PDF 23 kB)

 3. Estatística en relación á distribución de poboación total do municipio, agrupada por Entidades, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2013 (arquivo PDF 38 kB)

 4. Estatística en relación á distribución de poboación total do municipio, segundo a súa idade, e agrupada por Entidades, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2013. (arquivo PDF 140 kB)

 5. Estatística en relación á distribución total de poboación, agrupada por distrito e sección, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2013 (arquivo PDF 44 kB)

 6. Estatística en relación á distribución de poboación total, segundo a súa idade, agrupada por distrito e sección, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2013. (arquivo PDF 197 kB)

 7. Estatística en relación á distribución de poboación total do municipio, agrupada por nacionalidades, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2013 (arquivo PDF 47 kB)

 8. Estatística en relación á distribución de poboación total do municipio, segundo a súa idade, agrupada por nacionalidades, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2013 (arquivo PDF 102 kB)

 9. Estatística en relación á distribución de poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrucción, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2013 (arquivo PDF 21 kB)

 10. Estatística en relación á distribución de poboación total, segundo a súa idade, agrupada por nivel de instrucción, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2013 (arquivo PDF 49 kB)

 11. Estatística en relación á distribución de poboación total do municipio, agrupada por rúas ou lugares, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2013 (arquivo PDF 465 kB)

 12. Estatística en relación á distribución de poboación total do municipio, segundo a súa idade, agrupada por rúas ou lugares, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 01/04/2013 (arquivo PDF 1.8 MB)

Datos referidos a 08/02/2013

 1. Estatística en relación á distribución de poboación total do municipio, agrupada por nivel de instrución, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 08/02/2013 (arquivo PDF 21.7 kB)

 2. Estatística en relación á distribución de poboación total do municipio, agrupada por distritos e seccións, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 08/02/2013 (arquivo PDF 44.6 kB)

 3. Estatística en relación á distribución de poboación total do municipio, segundo a súa idade, agrupados por Entidades, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 08/02/2013 (arquivo PDF 141 kB)

 4. Estatística en relación á distribución de poboación total do municipio, agrupada por Entidades, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 08/02/2013 (arquivo PDF 38 kB)

 5. Estatística en relación á distribución de poboación total do municipio, segundo a súa idade, agrupada por nacionalidades, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 08/02/2013 (arquivo PDF 102.5 kB)

 6. Estatística en relación á distribución de poboación total do municipio, agrupada por nacionalidades, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 08/02/2013 (arquivo PDF 47.3 kB)

 7. Estatística en relación á distribución de poboación total do municipio, segundo a súa idade, agrupada por nivel de instrución, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 11/02/2013 (arquivo PDF 49.4 kB)

 8. Estatística en relación á distribución de poboación total do municipio, segundo a súa idade, agrupada por distritos e seccións, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 08/02/2013 (arquivo PDF 196.5 kB)

 9. Estatística en relación á distribución de poboación segundo a súa idade, agrupada por rúas ou lugares, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 11/02/2013 (arquivo PDF 1.8 MB)

 10. Estatística en relación á distribución de poboación total do municipio, segundo a súa idade, agrupada por rúas ou lugares, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 11/02/2013 (arquivo PDF 465.3 kB)

 11. Estatística en relación á distribución de poboación total do municipio, segundo a súa idade, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 08/02/2013 (arquivo PDF 15.2 kB)

 12. Estatística en relación á distribución de poboación total do municipio, correspondente ao padrón municipal de habitantes referido a 08/02/2013 (arquivo PDF 22.2 kB)

RSS                                      Plan Avanza,Abre fiestra nova Instituto de Crédito Oficial,Abre fiestra nova