Cargando ...
Lugo council website
25/11/15
FORWARD-LOOKING APPROACH
Listen to this page

VIVIR EN LUGO


Oportunidade: investir en Lugo

Vivir en Lugo

LUGO, CIDADE CÓMODA PARA VIVIR E TRABALLAR


 • Indicadores moi positivos de calidade de vida

  • Seguridade cidadá (cidade tranquila e agradable…)

  • Esperanza de vida

  • Baixo custo da vida

  • Grande oferta de vivenda accesible

  • Número elevado de prazas en garderías públicas

 • Forte nivel de equidade social

 • Poboación con espírito emprendedor

 • Boa dotación de servizos sanitarios (baixa taxa de mortalidade evitable)

  • HULA – unha das infraestruturas sanitarias máis avanzadas de Europa

 • Boa oferta de servizos de ocio e cultura e gastronomía

  • MIHL; Museo Interactivo de Historia de Lugo, baseado na utilización da tecnoloxía para a difusión do patrimonio cultural

  • Grande oferta museística de valorización do patrimonio arqueolóxico

 • Servizo adecuado de transporte público de viaxeiros e telecomunicacións

 • No ano 2006 Lugo foi declarado Municipio Turístico Galego

  • San Froilán e Arde Lucus,

   • Consideradas Festas de Interese Turístico Nacional

 • Boas estruturas deportivas

  • Destacan o fútbol e o baloncesto, pero temos grandes e modernas infraestruturas para a práctica do tenis, do pádel, natación, golf, do tenis de mesa, do tiro con arco, do tiro olímpico...

  • Rutas de sendeirismo, cicloturismo,

  • Lugo conta ademais cun balneario, famoso polas súas termas de orixe romana

 • Potenciación da peonalización no centro histórico amurallado,

 • Amplas zonas verdes para o ocio e a práctica deportiva

 • Cinto verde de máis de dez quilómetros ás beiras do río Miño e do río Rato

Volver a "Investir en Lugo"

VISION OF THE FUTURE


In Lugo, we believe in education, in citizen participation, in the development and in the sustainability.

Besides a complete offer in all the educational levels, the so-called Green Campus stands out. It is integrated in the Historical University of Santiago de Compostela and it is specially dedicated to the teaching of degrees related to the food and agriculture reality of our area (veterinary science, agronomy and forestry engineering, chemistry, food sciences, etc.). The prestigious Rof Codina Clinical Veterinary Hospital, with international projection, belongs to the Campus of Lugo.
We also keep a strong commitment with the citizen participation, as can be seen in the approval and start of the “Axenda 21 Local” (21 Local Diary), and with the sustainability and the environment, as proven by our green belt and by the fact of being inside the "Terras do Miño" Biosphere Reserve, which has been considered as one of the best fluvial ecosystems in Europe.

LINKS:

University Campus
Rof Codina Clinical Veterinary Hospital
Lugo 21 Local Diary
"Terras do Miño" Biosphere Reserve

RECURSOS HUMANOS


Oportunidade: investir en Lugo

Recursos Humanos

EN LUGO APOSTAMOS POLA FORMACIÓN E A ALTA CUALIFICACIÓN

 • Lugo presenta as taxas de paro máis baixas de Galicia e de España

 • Nivel de conflitividade laboral máis baixo de Galicia e de España

 • As variacións experimentadas no IPC nos últimos meses foron máis favorables que as que se deron noutras zonas de Galicia e España

 • A relación custos laborais – calidade de vida é das mellores do territorio español

 • PERSOAL DE ALTA CUALIFICACIÓN

  • Contamos con bos niveis de ensino non universitario cunha forte implantación da formación profesional en especialidades como:

   • Equipos e instalacións electrónicas

   • Equipos electrónicos de consumo

   • Instalacións electrónicas

   • Enerxías renovables

   • Desenvolvemento de produtos electrónicos

   • Desenvolvemento de aplicacións informáticas

   • Administración en sistemas informáticos

   • Sistemas de telecomunicacións e informáticos

   • Mecanizado

   • Produción por mecanizado

   • Fabricación a medida e instalación de carpintería

  • Niveis óptimos de cualificación universitaria a través das especialidades como:

   • Maxisterio

   • Relacións laborais

   • Politécnica superior

   • Empresariais e admón. de empresas

   • Enfermería

   • Químicas

   • Ciencias da alimentación…

   • Agrícola, montes

   • Humanidades

   • Veterinaria

   • (...)

 • Contamos coa presenza de grupos de investigación en sectores económicos de peso, posibilitando a transferencia do coñecemento e da innovación á empresa.

Volver a "Investir en Lugo"

LUGO INTERNACIONAL


Oportunidade: investir en Lugo

Lugo Internacional

LUGO NO MAPA COA DECLARACIÓN DA MURALLA DE LUGO COMO PATRIMONIO DA HUMANIDADE – UNESCO ANO 2000

Irmandamento con China no 2008. Este feito incidiu positivamente na proxección exterior da cidade potenciando as relacións económicas con China.

Lugo forma parte da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal; espazo de forte interrelación social, económica e cultural.

 • Proxectos interrexionais:

  • Parque
  • Serbatec
  • Sénior – TIC
  • Parnet – TIC
  • Muralla Dixital

Celebración en Lugo de cumios internacionais como o celebrado no ano 2010 coa presenza de máis de 200 autoridades de 34 países de Europa, América Latina e Caribe.

EUROTROCO; ERASMUS EMPRENDEDORES, novas emprendedoras e novos emprendedores intercambiando experiencias con Europa

Europe Direct – Lugo, servizo de proximidade que lle permite á cidadanía obter información, asesoramento, axuda e respostas ás súas dúbidas sobre a lexislación, as políticas, os programas e as posibilidades de financiamento da Unión Europea.

Lugoqualitas II: prácticas profesionais para xente nova en empresas no estranxeiro

Volver a "Investir en Lugo"

INVESTIR EN LUGO


Oportunidade: investir en Lugo

  
Establecerse en Lugo – Infraestruturas    Recursos Humanos – Capital Humano
  
Apoio Institucional    Vivir en Lugo
  
Lugo Internacional    Fichas Prácticas

FICHAS PRÁCTICAS


Oportunidade: investir en Lugo

Fichas prácticas

Volver a "Investir en Lugo"

ESTABLECERSE EN LUGO - INFRAESTRUTURAS


Oportunidade: investir en Lugo

Establecerse en Lugo - Infraestruturas

 • Recursos propios con capacidade de explotación (históricos, naturais e culturais)

 • Gran riqueza natural sobre a que se desenvolve gran parte da súa estrutura económica

 • Calidade medioambiental. Posibilidade emerxente do sector turismo da natureza

 • Tendencia cara á terciarización da economía lucense, como consecuencia do aumento no número de persoal ocupado no sector servizos

 • Imaxe moi positiva dos produtos agrícolas e artesáns

Fotografía de paixaje natural Lugo
 • Gran dispoñibilidade de solo no parque empresarial das Gándaras

  • Dous millóns douscentos mil metros cadrados de superficie

  • 114 parcelas de solo industrial de 700 a 4.000 m2

   

 • Ampliación e mellora das infraestruturas do polígono industrial do Ceao coa próxima construción dun viveiro de naves industriais de promoción municipal.

 • Servizos complementarios á oferta de solo empresarial

Fotografía aérea do Polígono Industrial As Gándaras
 • Calidade da auga

 • A ausencia de industrias auxiliares en sectores ou actividades que puidesen ser estratéxicos para Lugo supón unha das oportunidades de cara á posible implantación de novas empresas e industrias

 • CEI NODUS como centro de asesoramento de empresas investidoras

 • CETAL (CENTRO TECNOLÓXICO AGROALIMENTARIO), co principal obxectivo de promover, impulsar e apoiar o desenvolvemento tecnolóxico do sector agroalimentario e a mellora do coñecemento científico e técnico en materia agroalimentaria.

 • Desenvolvemento de accións formativas orientadas a sectores estratéxicos ou empresas investidoras de sectores determinados que garantan persoal altamente cualificado

 • Sectores de actividade de maior potencialidade

  • Enerxías renovables

   • Eólica

   • Biomasa

  • Desenvolvemento de actividades turísticas

  • Loxística

  • Produtos e servizos á terceira idade

  • Industria agroalimentaria

  • Sector TIC

  • Medio ambiente, ecoinnovación

  • Biociencias-biotecnoloxía

 • Universidade como actividade supraprovincial con efecto no emprego, na cualificación dos recursos humanos, desenvolvemento urbano e na actividade empresarial

 • Gran desenvolvemento nos últimos anos da sociedade da información e das comunicacións e aplicación das novas tecnoloxías

Infraestruturas

CIDADE ACCESIBLE Á POBOACIÓN, ONDE A SITUACIÓN É UNHA MARCA HISTÓRICA QUE NOS DISTINGUE

 • Disposición dunha boa posición xeográfica como porta de Galicia cara á meseta e á zona noroeste de España

 • Autovía do Cantábrico

 • Ponte sobre o río Miño

  • Proxecto de intersección coa autovía A54

   

 • Ronda Norte

  • Próximo proxecto de desdobramento e iluminación no tramo intersección con ronda Leste e intersección avda. da Coruña

   

 • Ronda Sur

 
 • Próximo desdobramento da N 640 entre a glorieta de enlace ronda Leste e a ronda Norte, na Campiña, ata o inicio de Carlos Azcárraga

 • A mediados do ano 2012 estrearase a liña de alta velocidade

 • Próxima construción das autovías Lugo-Santiago e Lugo-Ourense

 • Proximidade a importantes estruturas portuarias como A Coruña, Ferrol, Celeiro ou Burela, ou aos aeroportos da Coruña e Santiago de Compostela

 • Próxima infraestrutura intermodal para ferrocarril-autobús) adecuando os servizos aos novos retos que os tempos demandan.

Volver a "Investir en Lugo"

APOIO INSTITUCIONAL - INCENTIVOS


Oportunidade: investir en Lugo

Apoio institucional - Incentivos

Concello de Lugo
 • Bonificación do 50% no imposto de construcións, instalacións e obras para empresas que se instalen no novo parque empresarial das Gándaras

 • Eliminación da licenza de apertura para establecementos comerciais. Só é necesaria unha comunicación.

 • Bonificación dun 25% do IAE para as empresas lucenses que incrementen o seu cadro de persoal.

Plan Urban
 • Subvencións para mellora da imaxe dos locais: fachadas, rótulos, etc., no centro histórico

 • Subvencións para a apertura de novas empresas no centro histórico

Centro de Empresas e Innovación, CEI NODUS, Creado co fin de facilitar e pór a disposición das novas empresas e proxectos tanto espazos coma asesoramento especializado en materia empresarial, tecnolóxica e de innovación, e cunha orientación definida á cualificación profesional do persoal traballador baseándose nas necesidades das empresas
Espazo>Lab Xestión de proxectos europeos nos que se deseñan accións formativas personalizadas e axeitadas ás necesidades empresariais da cidade e que financian bolseiras e bolseiros en prácticas en empresas da nosa cidade
Rede Mercurio Rede local constituída por todos os axentes sociais involucrados na creación e consolidación de empresas lucenses para o establecemento de estratexias comúns debidamente aliñadas.
Xunta de Galicia
 • Plan impulsa Lugo

Volver a "Investir en Lugo"

RSS                                      Plan Avanza,Abre fiestra nova Instituto de Crédito Oficial,Abre fiestra nova