Cargando ...
Lugo council website
29/11/15
LICENZAS
Listen to this page

LICENZAS


LICENZAS URBANISMO

  • Tramitación de expedientes de licenzas de obra maior, de licenzas de obra menor, licenzas de primeira utilización de edificacións.

  • Tramitación de  expedientes de licenzasbotno_ para a instalación e apertura de actividades, sometidas ou non ó procedemento de avaliación de incidencias ambientais. Así como os procedementos de inspección das actividades en funcionamento ou aquelas cuxa inspección sexa previa e preceptiva á concesión da licenza de apertura.

  • Tramitación de procedemento para as autorizacións autonómicas en solo rústico.

  • Tramitación as excepcións ó cumprimento das normas de habitabilidade  das vivendas de Galicia.

  • Tramitación as solicitudes de fixación de aliñacións e rasantes de conformidade co establecido no Plan Xeral de ordenación urbana.

  • Tramitación expedientes de cambios de titularidade de licenzas de obra ou de actividade xa concedidas ou en trámite.

  • Tramitación expedientes de prórroga de licenzas de obras ou instalacións.

  • Tramitación o procedemento de devolución dos depósitos, presentados como garantía no procedemento de outorgamento de licenzas que así o esixiron.

  • Emisión de  informes e certificados sobre cuestións relativas ás licenzas outorgadas ou en trámite.

Pode acceder a solicitudes e trámites en liña desde a sección de Tramita na túa casa, na categoría de licenzas.

Tramita na túa casa

RSS                                      Plan Avanza,Abre fiestra nova Instituto de Crédito Oficial,Abre fiestra nova