CEI-NODUS

SOLICITUDE DE INFORMACIÓN E ASESORAMENTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO USUARIO

NIF:

NOME: APELIDOS:

TLFNO: E-MAIL: SEXO: V H

IDADE: <25 ANOS 25-35 ANOS 35-45 ANOS >45 ANOS

SITUACIÓN LABORAL:

Demandante de emprego Busca o seu primeiro emprego
Titulado universitario ou FP Empregado

Outros

Actividade a que desexa adicarse

¿Como coñeceu o CEI?

Anuncio Prensa Anuncio Radio Anuncio Cine/TV
Anuncio Información Radio Anuncio Información Folletos Anuncio Información TV
Folletos Outros


2. DESCRICIÓN DA CONSULTA 3. INTERESES PARA O FUTURO

Xeneracion e Maduración de Ideas Xeneración e Maduración de Ideas
Elaboración Plan de Empresa
Elaboración Plan de Empresa Financiamento
Subvencions
Financiamento Comercialización
Marketing
Subvencions Atención o Cliente
Planificación Empresarial
Pagamento únicoOutros3+2* =