Logotipo
Inicio > Europe Direct

Europe Direct

O establecemento desta rede de centros EUROPE Direct ten por obxecto ofrecer un servizo de proximidade que permita os cidadáns europeos obter información, asesoramento, axuda e respostas as súas dúbidas sobre a lexislación, as políticas, os programas e as posibilidades de financiación da Unión Europea nas rexións de implantación de ditos enlaces.

Imaxen asociada a nova

Servizos

Para a realización do seu obxectivo, EUROPA DIRECT presta os seguintes servizos:

 • Consultas: poderán realizarse ben persoalmente, mediante fax ou correo electrónico. Todos os datos necesarios para elo atópanse especificados na nosa páxina web.
 • Produción de información: a través de diferentes medios:
  • Páxina Web: reflexo da información sobre la Unión Europea.
  • e-Boletín informativo de la UE: boletín electrónico informativo mensual que contén as novidades na UE, lexislación, procuras de socios, etc. Este boletín electrónico ten carácter gratuíto.
 • Distribución da información comunitaria: 
  • Subvencións: actualizadas no noso site web, mediante unha completa ficha descritiva, onde se inclúen todos os enlaces posibles ós servizos de interese.
  • Documentos escritos: a documentación recibida está a disposición do público en xeneral. Tamén distribúense ás entidades públicas e privadas que podan estar interesadas na materia correspondente. Realízanse igualmente dossieres temáticos relativos a temas de actualidade ou de gran demanda.
    

Procura de socios: realizamos procuras de socios en todos os países pertencentes a la Unión Europea. Igualmente facilitamos información sobre aqueles proxectos recibidos para busca de socios.

Boletíns informativos

Boletín nº 1. Xaneiro de 2009 Europe Direct-Lugo.pdf
Boletín nº 2. Febreiro de 2009 Europe Direct-Lugo.pdf
Boletín nº 3. Marzo de 2009 Europe Direct-Lugo.pdf
Boletín nº 4. Abril de 2009 Europe Direct-Lugo.pdf
Boletín nº 5. Maio de 2009 Europe Direct-Lugo.pdf
Boletin nº 6. Xuño de 2009 Europe Direct-Lugo.pdf
Boletín nº 7. Xullo de 2009 Europe Direct-Lugo.pdf
Boletín nº 8. Agosto de 2009 Europe Direct-Lugo.pdf
Boletín nº 9 Setembro de 2009 Europe Direct-Lugo.pdf
Boletín nº 10. Outubro 2009 Europe Direct-Lugo.pdf
Boletín nº 11 novembro de 2009 Europe Direct-Lugo.pdf
Boletín nº 12. Decembro de 2009 Europe Direct-Lugo.pdf
Boletín nº 13. Xaneiro de 2010 Europe Direct-Lugo.pdf
Boletín nº 14. Febreiro de 2010 Europe Direct-Lugo.pdf
Boletín nº 15. Marzo de 2010 Europe Direct-Lugo.pdf
Boletín nº 16. Abril de 2010 Europe Direct-Lugo.pdf
Boletín nº 17. Maio de 2010 Europe Direct-Lugo.pdf
Boletín nº 18. Xuño de 2010 Europe Direct-Lugo.pdf
Boletín nº 19. Xullo de 2010 Europe Direct-Lugo.pdf
Boletín nº 20. Agosto de 2010 Europe Direct-Lugo.pdf
Boletín nº 21. Setembro de 2010 Europe Direct-Lugo.pdf
Boletín nº 22. Outubro de 2010 Europe Direct-Lugo.pdf
Cooperación
Concello de Lugo