Concello de Lugo

FEESL

Inicio ---> Proxecto e execución da instalación museolóxica do museo interactivo da historia de Lugo

Área: CULTURACódigo: 10FEESL02

Obra: Proxecto e execución da instalación museolóxica do museo interactivo da historia de Lugo

Importe: 2.000.000,00 €

Zona: null

Importe total área: 2.000.000,00 €

XGL: 13/01/2010Concello de Lugo