Cargando....
Concello de Lugo
23/05/22
PADRÓN
Escoita esta páxina

SOLICITUDE 505: CERTIFICADO DE EMPADROAMENTOO certificado de empadroamento é o documento que acredita a residencia das persoas empadroadas no Concello, así como outros datos relativos ao empadroamento: datas de alta e baixa, enderezos nos que a persoa interesada estivo empadroada, causa da alta ou baixa no Padrón, etc.

Tipos de certificado na web

 • Individual: para acreditar o empadroamento dunha persoa nun domicilio concreto.
 • Individual co histórico de habitantes: para acreditar as variacións padroais da persoa empadroada desde o ano 1996.
 • Individual para consulados: específico para os Consulados.
 • Conxunto: para acreditar o empadroamento de todas as persoas que figuran inscritas nun domicilio, na mesma folla padroal.
 • Conxunto para consulados: específico para os Consulados.
 • Conxunto con habitante falecido/a: acredita o empadroamento conxunto con habitante falecido/a.

Quen o pode solicitar?

A persoa interesada maior de 18 anos ou quen posúa a súa representación legal.

Como se pode solicitar?   >> POR INTERNET CON CERTIFICADO DIXITAL

Como se fai?

Cubra o formulario que atopará na opción Trámite con certificado dixital, e asine a solicitude co seu certificado dixital conforme ás indicacións. No prazo aproximado de DOUS DÍAS, a contar do primeiro día hábil seguinte ao da recepción da súa solicitude no Concello, o certificado solicitado será depositado na súa Carpeta privada.

E IMPRESCINDIBLE QUE PREVIAMENTE, TEÑA SOLICITADO O ACCESO Á CARPETA CIDADÁ. Enviarémoslle unha mensaxe de confirmación de trámite.

Requisitos:

Debe estar inscrito como usuario no Rexistro de usuarios/as e solicitar o acceso á Carpeta privada, na que se lle depositará o certificado solicitado.

Solicitude de Acceso á Carpeta Cidadá

Certificados dixitais válidos

DNI electrónico

Cal é o prazo para resolver?

Aproximadamente tres días, a contar do primeiro día hábil seguinte ao da recepción da súa solicitude no Concello.

Canto custa?

Gratuíto.

Onde se tramita?

Sección de Estatística – Concello de Lugo.

Lexislación

 • Real decreto 1690/1989, do 11 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de poboación e demarcación territorial das entidades locais.
 • Resolución do 1 de abril de 1997 da Presidenta do Instituto Nacional de Estatística e do Director Xeral de Cooperación Territorial pola que se ditan instrucións técnicas aos concellos sobre a xestión e revisión do Padrón municipal.
 • Resolución do 4 de xullo de 1997 da Presidenta do Instituto Nacional de Estatística e do Director Xeral de Cooperación Territorial pola que se lles ditan instrucións técnicas aos concellos sobre a actualización do Padrón municipal.

   >> POR INTERNET SEN CERTIFICADO DIXITAL

Como se fai?

Cubra o formulario e confirme os datos. No prazo dun día a contar desde o primeiro día hábil seguinte ao da recepción da súa solicitude no Concello, recibirá por correo electrónico un aviso para recoller o certificado na Oficina de Estatística do Concello de Lugo (Centro de Servizos Municipais, Ronda da Muralla, 197. Horario: de luns a venres, das 9 ás 14 h.

Que documentación hai que presentar?

No momento de recoller o certificado, a persoa interesada deberá achegar o orixinal do documento de identidade en vigor.

No caso de actuar a través de autorización, a persoa autorizada deberá achegar, xunto coa autorización establecida, o seu DNI e o DNI da persoa que a autoriza.

Cal é o prazo para resolver?

Aproximadamente un día, a contar desde o primeiro día hábil seguinte ao da recepción da súa solicitude no Concello.

Canto custa?

Gratuíto.

Onde se tramita?

Sección de Estatística – Concello de Lugo.


   >> PRESENCIALMENTE NO CONCELLO

Que documentación hai que presentar?

 • Solicitude de certificado de empadroamento.
 • Documento de identidade en vigor (orixinal) da persoa interesada, segundo o caso:
 • No caso de persoas de nacionalidade española: DNI
 • No caso de persoas estranxeiras comunitarias: número de identificación de estranxeira/o (NIE) e pasaporte ou documento de identidade do seu país.
 • No caso de persoas estranxeiras non comunitarias: tarxeta de residencia ou pasaporte.
 • No caso de actuar a través de representante: documento que acredite a representación e orixinal e fotocopia do DNI da persoa interesada.

Onde se presenta?

Oficina de Estatística. Centro de Servizos Municipais, Ronda da Muralla, 197. Horario: de luns a venres, das 9 ás 14 h. Sábados: das 10 ás 13 h.

Cal é o prazo para resolver?

Aproximadamente un día.

Canto custa?

Gratuíto.

Onde se tramita?

Sección de Estatística – Concello de Lugo.

Lexislación

 • Real decreto 1690/1989, do 11 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de poboación e demarcación territorial das entidades locais.
 • Resolución do 1 de abril de 1997 da Presidenta do Instituto Nacional de Estatística e do Director Xeral de Cooperación Territorial pola que se lles ditan instrucións técnicas aos concellos sobre a xestión e revisión do Padrón municipal.
 • Resolución do 4 de xullo de 1997 da Presidenta do Instituto Nacional de Estatística e do Director Xeral de Cooperación Territorial pola que se lles ditan instrucións técnicas aos concellos sobre a actualización do Padrón municipal.

Solicitude

Descargar solicitude
Descargar


Documentos

icona pdfSolicitude en castelán

RSS                                      Plan Avanza,Abre fiestra nova Instituto de Crédito Oficial,Abre fiestra nova