Cargando....
Concello de Lugo
21/05/22
PADRÓN
Escoita esta páxina

SOLICITUDE 506: CERTIFICADO DE EMPADROAMENTO DE PERSOAS FALECIDASO certificado de empadroamento é o documento que acredita a residencia das persoas empadroadas no concello, así como outros datos relativos ao empadroamento: datas de alta e baixa, enderezos nos que a persoa interesada estivo empadroada, causa da alta ou baixa no Padrón, etc.

Quen o pode solicitar?

Un familiar da persoa falecida ou quen posúa a súa representación legal que reuna os requisitos que se sinalan ao longo da presente ficha informativa.

Como se pode solicitar?   >> TRAMITAR POR INTERNET CON CERTIFICADO DIXITAL

Como se fai?

Cubra o formulario que atopará na opción Trámite con certificado dixital, e asine a solicitude co seu certificado dixital conforme ás indicacións. No prazo aproximado de DOUS DÍAS, a contar do primeiro día hábil seguinte ao da recepción da súa solicitude no Concello, o certificado solicitado será depositado na súa Carpeta privada.

E IMPRESCINDIBLE QUE PREVIAMENTE, TEÑA SOLICITADO O ACCESO Á CARPETA CIDADÁ.

Enviarémoslle unha mensaxe de confirmación de trámite.

Requisitos:

Debe estar inscrito como usuario no Rexistro de usuarios/as e solicitar o acceso á Carpeta privada, na que se lle depositará o certificado solicitado.

Acceso á solicitude de Acceso á Carpeta Cidadá.

Certificados dixitais válidos

DNI electrónico

Cal é o prazo para resolver?

Aproximadamente tres días, a contar do primeiro día hábil seguinte ao da recepción da súa solicitude no Concello.

Canto custa?

Gratuíto.

Onde se tramita?

Sección de Estatística – Concello de Lugo.

Lexislación

 • Real decreto 1690/1989, do 11 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de poboación e demarcación territorial das entidades locais.
 • Resolución do 1 de abril de 1997 da Presidenta do Instituto Nacional de Estatística e do Director Xeral de Cooperación Territorial pola que se ditan instrucións técnicas aos concellos sobre a xestión e revisión do Padrón municipal.
 • Resolución do 4 de xullo de 1997 da Presidenta do Instituto Nacional de Estatística e do Director Xeral de Cooperación Territorial pola que se lles ditan instrucións técnicas aos concellos sobre a actualización do Padrón municipal.

   >> TRAMITAR PRESENCIALMENTE

Que documentación hai que presentar?

 • Solicitude de certificado de empadroamento de persoas falecidas.
 • Documento de identidade en vigor (orixinal) da persoa interesada, segundo o caso:
  • No caso de persoas de nacionalidade española: DNI
  • No caso de persoas estranxeiras comunitarias: número de identificación de estranxeira/o (NIE) e pasaporte ou documento de identidade do seu país.
  • No caso de persoas estranxeiras non comunitarias: tarxeta de residencia ou pasaporte.
 • Fotocopia do certificado de defunción.
 • No caso de actuar a través de representante, documento que acredite a representación.

Onde se presenta?

Oficina de Estatística. Centro de Servizos Municipais, Ronda da Muralla, 197. Horario: de luns a venres, das 9 ás 14 h.

Cal é o prazo para resolver?

Aproximadamente un día.

Canto custa?

Gratuíto.

Onde se tramita?

Sección de Estatística – Concello de Lugo.

Lexislación

 • Real decreto 1690/1989, do 11 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de poboación e demarcación territorial das entidades locais.
 • Resolución do 1 de abril de 1997 da Presidenta do Instituto Nacional de Estatística e do Director Xeral de Cooperación Territorial pola que se lles ditan instrucións técnicas aos concellos sobre a xestión e revisión do Padrón municipal.
 • Resolución do 4 de xullo de 1997 da Presidenta do Instituto Nacional de Estatística e do Director Xeral de Cooperación Territorial pola que se lles ditan instrucións técnicas aos concellos sobre a actualización do Padrón municipal.


Solicitude

Descargar solicitude
Descargar


Documentos

icona pdfSolicitude en castelán

RSS                                      Plan Avanza,Abre fiestra nova Instituto de Crédito Oficial,Abre fiestra nova