Logotipo Gatos Roxos

Asociación de vecios. As Gándaras-Lugo

Enviar amigo Imprimir

Actividades

Charlas ou conferencias

Denominación: CONSERVACION DOS ALIMENTOS
Cada vez mais facemos en determinadas épocas do ano, de alimentos de tempada, que, conservamos para repartir o longo do ano. Moitas persoas descoñecen como funciona, como se conservan os alimentos para, que, cando vaiamos a consumilos,manteñan as súas propiedades nutritivas.
Colectivo o que se dirixe: a tódolos veciños e veciñas do barrio, homes e mulleres que buscan mellorar os seus procedementos de conxelación e desconxelación de alimentos.
Lugar previsto para a realización: Tódalas actividades se desenrolarán no noso local social onde ademais contamos con cociña.
Recursos Previstos: Será impartido por técnicos en alimentación.
Distintos alimentos de tempada, para ver o proceso, e un aparello conxelador, para ver os efectos o longo do curso.
Data. Mes de Novembro

Denominación: 6ª CHARLA SOBRE MICOLOXÍA. Con degustación de SETAS
Obxectivos que persegue: En Colaboaración coa SOCIEDADE MICOLOXICA LUCUS, ,a través de un convenio de colaboración para difundir as nosas actividades entre os socios, queremos seguir a descubrir o mundo dos cogomelos a través do coñecementos distintas especies que temos preto de nós.
Colectivo ó que se dirixe: dirixido a tódolos veciños e veciñas do barrio que cada vez son mais os que se animan a descubrir o mundo dos cogomelos.
Lugar previsto para a realización: Tódalas charlas se imparten habitualmente no local social do barrio.
Data: mes de outubro
Recursos previstos: Será impartida por algún membro da sociedade Micolóxica Lucense. É será gratuíta para os asistentes.


Denominación: CHARLA SOBRE O TABAQUISMO
Obxectivos que persegue: Dentro das nosas actividades non pode faltar algunha que, recorde os riscos diarios que ten para todos nós,o tabaquismo, e os seus riscos para a saúde.
Colectivo ó que se dirixe: Dirixido a tódolos veciños do noso barrio
Recursos previstos: Especialistas da Sanidade pública expertos neste tema
Lugar previsto para a realización: local social do barrio
Data. Mes de setembro

Denominación: CURSO DE PRIMEIROS AUXILIOS
Obxectivos que persegue: Cada día mais, a falta de información en momentos críticos pode evitar accidentes graves para todos nós. Pretendemos con un curso básico de primeiros auxilios, que tódolos veciños e veciñas, sepan que facer nos pequenos accidentes que, a diario nos ocorren..
Recursos previstos: Charla con varias horas para explicar os veciños e veciñas distintos problemas e que facer en esas situacións
Recursos humanosTécnicos de Cruz Roxa ou de sanidade pública que podan explicar este tema de un xeito asequible

ACTIVIDADES:

Durante este ano imos facer as seguintes actividades:

Denominación: COCIÑA PARA TEMPOS DE CRISIS
Dirixido a: O pouco tempo, o estrés, levanos a comer mal rápido, con pratos precociñados, por non dispoñer de tempo para elaborar pratos sinxelos, sen complicacións, pero sanos, e coas súas propiedades nutritivas intactas.
Obxecto que persegue: A partir da proposta dos propios alumnos, tentaremos facer esa cociña que permita sorprender sen encarecer a vida diaria dos veciños e veciñas do barrio que participan nel.
Cada vez mais a igualdade entre home e muller é unha realidade. Facer pratos sinxelos, sen complicacións, pero que nos aporten as súas propiedades nutritivas, sen pasar moito tempo na cociña.
Recursos previstos:
Recursos materiais. Ingredientes adaptados para tódalas persoas, que non graven a economía dos fogares.
Estaremos supeditados o que nos marque os alumnos e alumnas e o cociñeiro/a.
Recursos humanos: Un/unha cociñeiro/a
Recursos económicos: para sufragar parte do gasto que xera este curso, aplicaremos unha pequena taxa a cada participante.
Data: Tentaremos facela no mes de novembro

Denominación: ¿QUERES BAILAR?
Dirixido a: Baile para todos, queremos que a xente disfrute de espacios de lecer , para poder aprender coa axuda de un profesor/a a bailar bailes actuales e antiguossen esquecer que a idade non importa.
Obxectivos que persegue: buscar a diversión dos veciños e veciñas, recordando os seus anos mozos. Cos bailes de salón é guateques, no que a música case que non era o mais importante.
Recursos previstos: .Música e axuda de audiovisuales para entender determinadas maneiras de pasar o temp
Recursos humans. Un monitor/a de baile

Data : queremos facelo nas noites de inverno, novembro e decembro

CONCURSO DE TORTILLAS.
Obxectivos que se persegue:

CHURRASCADA POPULAR DO SAN XOÁN
EXCURSIÓNS POPULARES (2)
Excursións a Costa da Morte.
Coñece a túa cidade:

Queremos mostrarlle os nosos veciños e veciñas a vida dentro da nosa propia cidade, con unha viaxe polo centro da mesma, polos distintos barrios, para coñecer espazos que son descoñecidos para moitos de nos(museo, catedral,barrio da tineria, barrio da milagrosa, etc)MAGOSTO POPULAR
O mundo das Castañas, Tentaremos facer unha exposición/degustación de productos feitos con castañas.
Lugar previsto para a realización da actividade: diante do noso local social (rúa San Xosé)