Ficha persoal

Apelidos e nome:  GONZÁLEZ CELEIRO JESÚS
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  BÓVEDA-LUGO
Enderezo:  PANTÓN-LUGO
Idade:  45
Estado Civil:  c
Profesión:  labrador
Historial de Reclusión:  Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  18/06/1939
Última Data de Saída:  27/11/1939
Sorte Inmediata:  libertad
Delito:  rebelión
Nº Causa Militar:  630-39
Resolución:  sobreseimiento provisional
Expediente RC/RP:  Si
Sanción:  Si
Significación Política:  Alcalde gubernativo Frente Popular-PSOE


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.