Ficha persoal

Apelidos e nome:  RODRÍGUEZ OTERO PRIMITIVO
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  POL-LUGO
Enderezo:  POL-LUGO
Idade:  48
Estado Civil:  c
Profesión:  labrador
Historial de Reclusión:  Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  25/05/1937
Última Data de Saída:  23/08/1940
Sorte Inmediata:  prisión atenuada
Delito:  rebelión
Nº Causa Militar:  1382-37
Resolución:  perpetua
Expediente RC/RP:  Si
Sanción:  Si
Significación Política:  Fundador de la Sociedad "Trabajadores de la Tierra"


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.