Ficha persoal

Apelidos e nome:  VALGA FANEGO REGINA
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  O VICEDO-LUGO
Enderezo:  O VICEDO-LUGO
Idade:  40
Estado Civil:  c
Profesión:  labradora
Historial de Reclusión:  Depósito de Viveiro-Cárcel de Lugo-libertad-Depósito de Viveiro
Primeira Data de Entrada:  19/07/1937
Última Data de Saída:  27/04/1940
Sorte Inmediata:  sale
Delito:  gubernativo, multa


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.