Ficha persoal

Apelidos e nome:  CABO FERNÁNDEZ ANTONIO
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  MONFORTE DE LEMOS-LUGO
Enderezo:  MONFORTE DE LEMOS-LUGO
Idade:  23
Estado Civil:  s
Profesión:  labrador
Historial de Reclusión:  Cárcel de Monforte
Primeira Data de Entrada:  25/11/1937
Última Data de Saída:  27/06/1938
Sorte Inmediata:  libertad
Delito:  asesinato
Nº Causa Militar:  1578-37
Resolución:  sobreseimiento provisional


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.