Ficha persoal

Apelidos e nome:  LEIVAS FREIRE GRACIANO
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  desconocido
Enderezo:  MONDOÑEDO-LUGO
Profesión:  mecánico
Historial de Reclusión:  Depósito de Mondoñedo
Primeira Data de Entrada:  02/08/1936
Última Data de Saída:  03/09/1937
Sorte Inmediata:  conducido Cárcel de Coruña
Expediente RC/RP:  Si
Sanción:  n/c
Significación Política:  Tesorero Agrupación Socialista-1932-PSOE; Secretario Agrupación Socialista-1936
Observacións:  Condenado en Consejo Guerra Coruña por auxilio rebelión


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.