Ficha persoal

Apelidos e nome:  SÁNCHEZ LÓPEZ BENITO
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  desconocido
Enderezo:  VIVEIRO-LUGO
Profesión:  desconocida
Historial de Reclusión:  Depósito de Viveiro
Primeira Data de Entrada:  17/03/1937
Última Data de Saída:  26/03/1937
Sorte Inmediata:  sale
Significación Política:  Concejal elección popular mayo 1931


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.