Ficha persoal

Apelidos e nome:  OGANDO FERREIRO DOMINGA
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  desconocido
Enderezo:  QUIROGA-LUGO
Profesión:  desconocido
Historial de Reclusión:  Depósito de Quiroga
Primeira Data de Entrada:  26/09/1937
Última Data de Saída:  11/11/1111
Sorte Inmediata:  libertad
Delito:  gubernativo


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.