Ficha persoal

Apelidos e nome:  LÓPEZ ARMESTO ELÍAS
Documentación Base:  Justicia Militar
Enderezo:  PARADELA-LUGO
Idade:  32
Profesión:  labrador
Sumario:  909-36
Delito:  rebelión
Resolución:  rebeldía
Expediente RC/RP:  Si
Sanción:  NO
Significación Política:  "Extremista de izquierda"


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.