Ficha persoal

Apelidos e nome:  PÁRAMO SÁNCHEZ ANTONIO
Documentación Base:  Justicia Militar
Enderezo:  SARRIA-LUGO
Idade:  36
Profesión:  abogado
Sumario:  185-36, 909-36, 1346-36
Delito:  tenencia armas, auxilio rebelión
Data da Resolución:  20/08/1949
Resolución:  prisión temporal (2 años)
Expediente RC/RP:  Si
Sanción:  SI
Significación Política:  Vocal provincial Partido Republicano Gallego-1934; Alcalde de elección gubernativa-Izquierda Republicana, Presidente Izquierda Republicana


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.