Ficha persoal

Apelidos e nome:  LÓPEZ RODRÍGUEZ EMILIO
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  QUIROGA-LUGO
Enderezo:  QUIROGA-LUGO
Idade:  36
Estado Civil:  c
Profesión:  labrador
Historial de Reclusión:  Depósito de Quiroga-?-Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  31/07/1936
Última Data de Saída:  25/11/1936
Sorte Inmediata:  ejecutado
Delito:  rebelión
Nº Causa Militar:  553-36
Resolución:  muerte
Causa Oficial da Morte:  nada consta
Código Sanitario:  85
Data Morte / Inscrición:  25/11/1936
Municipio Inscrición:  LUGO
Lugar da Morte / Enderezo:  Lugo
Grao de Certeza:  Confirmado


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.