Ficha persoal

Apelidos e nome:  PORTO LESTEGÁS JOSÉ
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  O VALADOURO-LUGO
Enderezo:  VIVEIRO-LUGO
Idade:  28
Estado Civil:  c
Profesión:  panadero
Historial de Reclusión:  Depósito de Viveiro-Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  08/09/1936
Última Data de Saída:  10/12/1936
Sorte Inmediata:  conducido Cárcel de Burgos
Delito:  auxilio rebelión
Nº Causa Militar:  839-36
Resolución:  prisión temporal
Causa Oficial da Morte:  "muerto en el monte"
Data Morte / Inscrición:  02/10/1948
Municipio Inscrición:  DESCONOCIDO
Lugar da Morte / Enderezo:  desconocido
Grao de Certeza:  Elevado
Observacións:  Datos de su muerte en bibliografía Nuevo Cal


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.