Ficha persoal

Apelidos e nome:  VÁZQUEZ OLMO MANUEL
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  SAMOS-LUGO
Enderezo:  SAMOS-LUGO
Idade:  28
Estado Civil:  s
Profesión:  sastre
Historial de Reclusión:  Depósito de Sarria-Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  02/02/1937
Última Data de Saída:  12/05/1937
Sorte Inmediata:  ejecutado
Delito:  rebelión
Nº Causa Militar:  143-37
Resolución:  muerte
Causa Oficial da Morte:  nada consta
Código Sanitario:  85
Data Morte / Inscrición:  12/05/1937
Municipio Inscrición:  LUGO
Lugar da Morte / Enderezo:  Lugo
Grao de Certeza:  Confirmado


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.