Ficha persoal

Apelidos e nome:  CALLEJA MÉNDEZ MANUEL
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  ARGENTINA
Enderezo:  O SAVIÑAO-LUGO
Idade:  21
Estado Civil:  s
Profesión:  labrador
Historial de Reclusión:  Cárcel de Monforte-Hospital-Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  09/09/1936
Última Data de Saída:  23/08/1940
Sorte Inmediata:  prisión atenuada
Delito:  rebelión
Nº Causa Militar:  1265-36
Resolución:  prisión temporal
Expediente RC/RP:  Si
Sanción:  Si
Significación Política:  PC


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.