Ficha persoal

Apelidos e nome:  OJEA VÁZQUEZ RAMÓN
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  O SAVIÑAO-LUGO
Enderezo:  O SAVIÑAO-LUGO
Idade:  33
Estado Civil:  s
Profesión:  jornalero
Historial de Reclusión:  Cárcel de Monforte-Depósito de Sarria-Cárcel de Monforte-Cárcel de Lugo-Hospital-Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  02/06/1937
Última Data de Saída:  23/09/1937
Sorte Inmediata:  conducido Manicomio Conxo
Delito:  rebelión, sedición
Nº Causa Militar:  825-37
Resolución:  observación médica


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.