Ficha persoal

Apelidos e nome:  VARELA VÁZQUEZ JULIA
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  TABOADA-LUGO
Enderezo:  TABOADA-LUGO
Idade:  19
Estado Civil:  c
Profesión:  labradora
Historial de Reclusión:  Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  11/07/1939
Última Data de Saída:  20/10/1940
Sorte Inmediata:  prisión atenuada
Delito:  auxilio rebelión
Nº Causa Militar:  30-40
Resolución:  prisión temporal
Expediente RC/RP:  Si
Sanción:  Si


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.