Ficha persoal

Apelidos e nome:  OTERO CAO VICENTE
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  MURAS-LUGO
Enderezo:  VILALBA-LUGO
Idade:  45
Estado Civil:  c
Profesión:  comerciante
Historial de Reclusión:  Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  03/08/1936
Última Data de Saída:  08/12/1936
Sorte Inmediata:  libertad
Delito:  gubernativo
Expediente RC/RP:  Si
Sanción:  n/c
Significación Política:  Secretario ORGA; Secretario Izquierda Republicana


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.