Ficha persoal

Apelidos e nome:  CABANAS LÓPEZ LUCAS
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  BECERREÁ-LUGO
Enderezo:  BECERREÁ-LUGO
Idade:  20
Estado Civil:  s
Profesión:  labrador
Historial de Reclusión:  Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  24/05/1937
Última Data de Saída:  14/03/1939
Sorte Inmediata:  conducido Caja Recluta
Delito:  rebelión
Nº Causa Militar:  190-37
Resolución:  absuelto


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.