Ficha persoal

Apelidos e nome:  VALVIDARES GARCÍA MARÍA
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  ASTURIAS
Enderezo:  ASTURIAS
Idade:  38
Estado Civil:  c
Profesión:  sus labores
Historial de Reclusión:  Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  07/03/1937
Última Data de Saída:  15/02/1940
Sorte Inmediata:  libertad
Delito:  esposa de marxista


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.