Ficha persoal

Apelidos e nome:  VALLE IGLESIAS BENJAMÍN DEL
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  ASTURIAS
Enderezo:  ASTURIAS
Idade:  44
Estado Civil:  c
Profesión:  camarero
Historial de Reclusión:  Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  12/03/1937
Última Data de Saída:  13/03/1937
Sorte Inmediata:  conducido Cárcel de Coruña


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.