Ficha persoal

Apelidos e nome:  CAJIDE PACÍN JOSÉ
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  OUTEIRO DE REI-LUGO
Enderezo:  LUGO
Idade:  33
Estado Civil:  c
Profesión:  panadero
Historial de Reclusión:  Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  23/07/1936
Última Data de Saída:  27/07/1936
Sorte Inmediata:  libertad
Significación Política:  Afiliado a la Agrupación Socialista-1930


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.