Ficha persoal

Apelidos e nome:  MUÑIZ ÁLVAREZ ANTONIO
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  NEGUEIRA DE MUÑIZ-LUGO
Enderezo:  LUGO
Idade:  45
Estado Civil:  s
Profesión:  industrial
Historial de Reclusión:  Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  25/07/1936
Última Data de Saída:  14/06/1942
Sorte Inmediata:  prisión atenuada
Delito:  malversación
Nº Causa Militar:  281-36
Resolución:  desconocida
Expediente RC/RP:  Si
Sanción:  Si
Significación Política:  Secretario Federación Agraria Liga Provincial Agraria Lugo-1923, 1932; Afiliado Izquierda Republicana; Recaudador de Contribuciones Diputación Provincial


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.