Ficha persoal

Apelidos e nome:  CALAZA CARREIRA ÁNGEL
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  LUGO
Enderezo:  LUGO
Idade:  51
Estado Civil:  c
Profesión:  industrial
Historial de Reclusión:  Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  07/08/1939
Última Data de Saída:  24/08/1939
Sorte Inmediata:  libertad
Delito:  hurto


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.