Ficha persoal

Apelidos e nome:  TABOADA POUSA BENITO
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  PONTEVEDRA
Enderezo:  PONTEVEDRA
Idade:  26
Estado Civil:  c
Profesión:  fogonero
Historial de Reclusión:  Cárcel de Monforte
Primeira Data de Entrada:  04/02/1939
Última Data de Saída:  19/02/1939
Sorte Inmediata:  conducido Hospital
Delito:  deserción


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.