Ficha persoal

Apelidos e nome:  VÁZQUEZ ÁLVAREZ JOSÉ
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  MONFORTE DE LEMOS-LUGO
Enderezo:  MONFORTE DE LEMOS-LUGO
Idade:  31
Estado Civil:  c
Profesión:  ferroviario
Historial de Reclusión:  Cárcel de Monforte
Primeira Data de Entrada:  22/10/1936
Última Data de Saída:  08/05/1937
Sorte Inmediata:  libertad
Delito:  rebELIÓN
Nº Causa Militar:  1122-36
Resolución:  sobreseimiento provisional


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.