Ficha persoal

Apelidos e nome:  OJEA PÉREZ MANUEL
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  Satordey?
Enderezo:  Satordey?
Idade:  43
Estado Civil:  c
Profesión:  jornalero
Historial de Reclusión:  Depósito de Quiroga-Cárcel de Monforte
Primeira Data de Entrada:  28/09/1937
Última Data de Saída:  19/07/1938
Sorte Inmediata:  libertad


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.